เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ โปรโมชั่น 5000 บาท 30 ชม.

เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ กับครูจุ๋ม ราคาถูกค่ะ
โปรโมชั่นลดสุดๆค่าเรียนถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โปรก่อนครูจะย้ายกลับไปอยู่เชียงรายปลายเดือนพฤษภาคม 2566ค่ะ เรียนตัวต่อตัว 30 ชั่วโมง ราคาเพียง 5,000 บาท (ชั่วโมงละ 167 บาท แถมหน้งสือให้อีก) จากราคาเต็ม 6500 บาท เรียน 2 ท่าน จ่ายท่านละ 3500 บาท ได้สนทนาภาษาจีนกับครูทั้งสองคน
ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
รับสอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน-ระดับต้น HSK4 สอนที่ร้านครูย่านวัวลายและรับสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Voov meeting , facebook, google meet หรือ Line และรับสอนนอกสถานที่ บวกค่าน้ำมันเพิ่มเพียง 500-1,000 บาทไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ (ราคามอเตอร์ไซด์) เฟสบุ๊คครูค่ะ เรียนภาษาจีนเชียงใหม่
https://www.facebook.com/learn.chinese.chiangmai/

หรือสามารถโทรติดต่อสอบถามเวลาเรียนอื่นได้ โทร/ไลน์ 0954507728
หมายเหตุ***คอร์ส 30 ชั่วโมงตัวต่อตัว นับเวลาเรียนตั้งแต่วันเริ่มเรียนจนครบสองเดือน เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หากนักเรียนขาดเรียนครูสามารถเรียนชดเชยได้มากสุด 2 ครั้ง และครูอาจลาหยุด 1-2 ครั้งต่อคอร์สไม่รวมในเวลาเรียน
รับสอนพิเศษจีน เชียงใหม่ ทั้งตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน-ระดับต้น ครูใส่ใจในการสอนนักเรียน สอนให้พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเป็นในคอร์สเดียว คุ้มค่าในการเรียนค่ะ ท่านใดกำลังมองหาว่าจะเรียนภาษาจีน เชียงใหม่ที่ไหนดี ติดต่อครูจุ๋มได้ค่ะ รับสมัครนักเรียน(ป.1 ขึ้นไป)และบุคคลวัยทำงาน สอนได้มาตรฐานเร่งรัดเข้มข้นแบบระดับมหาวิทยาลัย รับสมัครผู้ที่มีเวลาเรียนจริงๆ มีนักเรียนที่ครูสอนแล้วสามารถไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วประมาณ 30 ท่าน เรียนทางด้านการแพทย์หรือทางด้านภาษาจีน อีกทั้งนักเรียนที่เรียนและทำงานในเชียงใหม่และต่างจังหวัดอีกจำนวนมาก นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนในอ.เมือง เชียงใหม่ครูจุ๋มสอนมาเกือบทุกโรงเรียนแล้วค่ะ สอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน-ระดับต้น HSK4 (สามารถพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ศัพท์การทำงาน ธุรกิจซื้อขายอย่างง่ายที่ใช้กันโดยทั่วไป)
นอกจากนี้ครูก็สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ค่ะ
เรียนกับครูจุ๋มเรียนเป็นไว เรียนภาษาจีน 3 ครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งนักเรียนโตส่วนใหญ่ก็สามารถอ่าน เขียนระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน) ได้แล้วค่ะ เพราะครูจะมีเทคนิคที่ทำให้นักเรียนท่องจำได้ มีนักเรียนหลายท่านเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาแล้วแต่ยังไม่สามารถอ่านระบบการออกเสียงพินอินได้เพราะเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ครูไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนท่องจำพินอินได้ ถ้าท่านอยากจะจำคำศัพท์ พูดเป็นประโยคได้ ก่อนอื่นต้องอ่านระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน)ได้ก่อนค่ะ
หลักสูตรภาษาจีน ที่ครูจุ๋มสอนสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นหลักสูตรเข้มข้นเร่งรัดระดับต้น หนังสือมีถึง 26 บท นักเรียนสามารถเรียนได้ 15-26 บทในคอร์ส 30 ชั่วโมง (2 เดือนครึ่ง) เนื้อหาเป็น 2 เท่า ของหนังสือในสถานที่สอนภาษาจีนที่อื่น เนื้อหาที่มากจึงทำให้นักเรียนได้รู้จักไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การเรียบเรียงคำพูดสนทนา ครูจะสอนให้นักเรียนสร้างประโยคคำพูดเป็น เรียนจบแล้วนักเรียนสามารถสนทนาได้ในเรื่อง ใคร อะไร ไหน ที่ไหน เมื่อไร เท่าไหร่ อย่างไร ทำไม เพราะว่า ฯลฯ เมื่อสร้างประโยคเป็นแล้ว แค่เพียงนำคำศัพท์ที่ค้นหาได้ในพจนานุกรมหรือ Google มาเรียงคำเป็นประโยคก็สามารถติดต่อ สื่อสารกับชาวจีนได้ตรงกับความต้องการใช้งานของท่านค่ะ
ครูจะให้นักเรียนท่องคำศัพท์ ทำการบ้านฝึกฝนการอ่าน เขียนและแปลควบคู่กันไป จึงจะทำให้เข้าใจไวยากรณ์และสนทนาภาษาจีนได้ เหตุผลที่ครูจำกัดจำนวนนักเรียนให้มีน้อยเพราะอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกสนทนากับครู ถ้าไม่ได้ฝึกสนทนาก็เปรียบเสมือนเรียนแต่ทฤษฎีไม่ได้ฝึกปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง เปรียบดังเช่นการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ส่วนมากไม่มีโอกาสฝึกสนทนาในชั้นเรียน เมื่อเรียนจบออกมาแล้วจึงมีนักเรียนจำนวนมากยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ขาดความกล้าและมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ ฉะนั้นนักเรียนที่เรียนกับครูจุ๋มจะมีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียน กล้าที่จะพูดภาษาจีนแน่นอนค่ะ และเรียนจบออกมานั้นสามารถเรียกได้ว่า ได้ภาษาจีนจริงๆค่ะ
ถึงแม้ครูจุ๋มจะไม่ใช่ครูเจ้าของภาษาแต่เพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเอง จึงสามารถถ่ายทอดภาษาจีนระดับพื้นฐานให้กับนักเรียนให้เข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ครูเจ้าของภาษาบางคนไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ เมื่อเรียนในระดับพื้นฐาน-ต้น ได้เข้าใจแล้วจึงจะสามารถเรียนภาษาจีนระดับกลาง-สูง กับเจ้าของภาษาได้เข้าใจค่ะ
สามารถทดลองเรียนได้โดยเรียนรู้จากคลิปพินอินนี้ก่อนค่ะ
วีดีโอนี้ครูจุ๋มสนทนาภาษาจีนกับนักเรียนคนหนึ่งของครูค่ะ นักเรียนของครูจุ๋มจะได้ฝึกฟังฝึกพูดโต้ตอบภาษาจีนกับครูจุ๋มตลอดช่วงเวลาที่เรียนค่ะ
สถานที่เรียน ย่านวัวลาย ศรีปิงเมือง อยู่ระหว่างร้านสี่แยกหมาล่ากับศูนย์อาหารเวียงพิงค์
ครูจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศนียบัตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยในปักกิ่งและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ผ่าน
Review ตัวอย่างของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน สามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่าน (228 คะแนน) ภายใน 40 ชั่วโมง ประมาณ 2 เดือน โดยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ซึ่งโดยปกติผู้ที่จะสามารถสอบ HSK 3 ได้ผ่าน ต้องเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 120-180 ชั่วโมง
นาย ธนาพิชญ์ ธรรมธิ นักศึกษา สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทสัมภาษณ์
ครู : ทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนคะ
ธนาพิชญ์ : ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ ติดต่อกับชาวจีน เพราะตอนนี้ตลาดจีนกำลังเปิด มีแนวโน้มน่าลงทุนครับ
ครู : การเรียนภาษาจีนกับครูเป็นอย่างไรบ้างคะ
ธนาพิชญ์ : การเรียนเข้มข้น ครูกวดขันเอาใจใส่ดีเป็นพิเศษ ทำให้มีความขยันและ active ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในการสอบ HSK ครับ
นี่คือนักเรียนที่สอบ HSK ระดับ 4 ได้คะแนน 235 คะแนน ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือนครึ่งจากไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนค่ะ เธอชื่อพรชนก ไหลสกุล เรียนจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ช.ค่ะ เดี๋ยวนี้โดยมากสายการบิน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติหนึ่งคือสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ 600 คะแนนและภาษาจีน HSK 4 สามารถไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสได้แล้วค่ะ
เรียนกับครูจุ๋มดีอย่างไร
ครูจุ๋มจะวางพื้นฐานภาษาจีนให้นักเรียนสามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับต้นค่ะ
มีเด็กนักเรียนป.1 ที่เคยมา เรียนกับครูจุ๋ม ร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะไม่อยากเรียนภาษาจีนที่รู้สึกว่ายาก ที่โรงเรียนนั้นครูที่สอนภาษาจีนไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักอักษรภาพ และตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบย่อย แล้วบอกให้เด็กคัดตัวอักษรเต็มของคำ เด็กจึงรู้สึกว่ายากและไม่รู้จะเขียนอย่างไร ครูจุ๋มจึงค่อยๆสอนให้รู้จักอักษรภาพ ลักษณะของขีดเพื่อทำให้เป็นตัวอักษร ตลอดจนวิธีเขียนเรียงลำดับขีดอย่างไร และตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบย่อยที่นำมาเขียนรวมกันเป็นคำแล้วจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้นมาเด็กก็ไม่ร้องไห้ตอนไปโรงเรียนในวันที่มีเรียนภาษาจีนอีกเลย
นักเรียนม.ปลายมาเรียนกับครูจุ๋ม เรียนภาษาจีนกับครูคนหนึ่งที่โรงเรียนมาบ้างแล้ว แต่แม้ตัวอักษรพินอินหรือตัวอักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้กันซึ่งนำมาใช้เทียบเคียงในเรื่องการออกเสียง ก็เขียนไม่ถูก ลำดับขีดในการเขียนตัวอักษรก็ไม่ถูกต้อง ครูจุ๋มก็ได้ปรับพื้นฐานให้นักเรียนคนนี้ให้เขียนตัวพินอินและเขียนเรียงลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง และอธิบายความหมายของคำเพื่อทำให้เขาเข้าใจความหมายที่แท้จริง และวิธีที่ทำให้จดจำคำได้ง่าย ตลอดจนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
บุคคลวัยทำงานที่ครูจุ๋มรู้จักก็เคยเรียนกับครูคนหนึ่งตัวต่อตัว แต่ก็ยังออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ผิดความหมายไป ครูคนนั้นไม่ได้สอนพินอินแต่แค่ออกเสียงให้เขาฟัง แต่การไม่ได้เรียนพินอิน ทำให้เขาฟังเสียงเพี้ยนไป นอกจากพูดไม่ถูกต้องแล้ว ก็เขียนไม่ได้ เพราะครูไม่ได้สอน เลยไม่ได้ความรู้ภาษาจีนทั้งการพูดและเขียน
ครูจุ๋มเริ่มแรกจะสอนพินอินในการเทียบเสียงในการออกเสียง การเขียนจะให้ดูอักษรภาพก่อน แล้วจึงสอนวิธีขีดและสอนให้เขียนตัวอักษรเรียงลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง สอนให้รู้จักส่วนประกอบย่อยของคำซึ่งมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นซึ่งจะทำให้นักเรียนจดจำนำไปเขียนตัวอักษรจีนเป็นคำได้อย่างถูกต้อง หลังจากจบบทเรียนแต่ละบทครู จุ๋มจะให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบกับครูจุ๋มหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และฟังเสียงภาษาจีนจากไฟล์เสียง ซึ่งออกเสียงโดยชาวจีนเจ้าของภาษา นักเรียนที่เรียนกับครูจุ๋มจะมีพื้นฐานที่ดีในการพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนค่ะ
คุณสมบัติผู้สมัคร กฎระเบียบ
รับสมัครผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นค่ะ และไม่ค่อยขาดเรียน ไม่ค่อยมาสาย รับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีเวลาทำการบ้าน อ่านเขียนท่องคำศัพท์ เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิผล
หากขาดเรียน ให้แจ้งลาเรียนอย่างน้อยหนึ่งวัน หากนักเรียนขาดเรียนไปเฉยๆโดยไม่แจ้งเกินกว่า 2 ครั้ง จะถือว่านักเรียนสละสิทธ์การเรียนในคอร์สนั้น
ชำระค่าเรียนทั้งคอร์สก่อนเริ่มเรียนค่ะ ชำระเงินแล้วหากต่อไปท่านไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ตามธรรมเนียมสากลค่ะ
ท่านใดสนใจเรียน กรุณาติดต่อสมัครและชำระเงินจองคอร์สที่บ้านครูหรือโอนเงินได้ค่ะ หากจัดเวลาเรียนแล้วภายหลังจะมาขอเปลี่ยนเวลาไม่ได้ค่ะ และหากไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธ์ในการเรียน ตารางเรียนในเว็บไซด์นี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ถ้าเวลาเรียนใดมีผู้จองเรียนแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียนนั้นค่ะ
สารบัญบทความสอนภาษาจีนออนไลน์
บทเรียนที่ 1 พินอิน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/1-pinyin.html
บทเรียนที่ 2 วิธีเขียนตัวอักษรจีน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/2.html
บทเรียนที่ 3 นับเลข 1-10 http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/3-1-10.htm
l
บทเรียนที่ 4 สวัสดี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/4.html
บทเรียนที่ 5 ทักทาย http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/5.html
บทเรียนที่ 6 นี่คืออะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
บทเรียนที่ 7 อยู่ที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html
บทเรียนที่ 8 ไปทำอะไรที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/8.html
บทเรียนที่ 9 กำลังทำอะไรอยู่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/9.html
บทเรียนที่ 10 เขาเป็นใคร ทำงานอะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/10.html
บทเรียนที่ 11 คุณชื่ออะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
บทเรียนที่ 12 ครอบครัว http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/12.html
บทเรียนที่ 13 แนะนำตัว http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/13.html
บทเรียนที่ 14 วันเดือนปี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/14.html
เวลา http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/blog-post_29.html
เป็น ได้ สามารถ รู้ 会 http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
สี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_10.html
เมื่อไหร่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_13.html
พักที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_18.html
เท่าไหร่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_23.html
ทำไม-เพราะว่า http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_28.html