เรียนภาษาจีน เชียงใหม่

เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ กับครูจุ๋ม สอนครบทุกทักษะ เรียนเป็นไว ความรู้แน่น ได้ฝึกพูดทุกบทเรียนกับครู
รับสอนพิเศษภาษาจีนรับสอนที่บ้านผู้เรียนเสาร์-อาทิตย์และสอนสดออนไลน์ (ผ่าน app voov meeting /google meet/line/facebook) ติดต่อโทร/ไลน์ 0978531579
ทดลองเรียนระบบการออกเสียงในภาษาจีน(พินอิน)ที่คลิปนี้ได้ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=xwZinF6f8gU
ครูจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศนียบัตรภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ประสบการณ์สอน 10 ปี สามารชถดูรีวิวในภาพได้ค่ะ
รับสอนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน- ระดับต้น HSK4 สอนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนนักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไป หรือบุคคลวัยทำงาน สอนการบ้านเด็กถึงเด็ก ม.ปลาย
ถ้านักเรียนขาดเรียนครูสอนชดเชยได้มากสุด 2 ครั้ง/คอร์ส 30 ชั่วโมง, 1 ครั้ง/เดือน ชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มเรียน ถ้าเป็นรายคอร์สไม่สามารถเปลี่ยนเวลาเรียนถ้าได้ตกลงกันไว้แล้วจนกว่าจะจบคอร์สจึงจะเปลี่ยนได้ รายเดือนหากต้องการเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้เมื่อเรียนจบเดือนแล้วค่ะ
💚💚เรียนออนไลน์เป็นคอร์ส
⭐คอร์ส 30 ชม.มีหนังสือให้ 1 เล่ม (26 บท) เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ระยะเวลาเรียนประมาณ 8-10 สัปดาห์(2-2 เดือนครึ่ง เรียนวันละ 1.5-2 ชั่วโมง , เด็กต่ำกว่า ป.4 เรียน 1.5 ชม.)
- เรียนตัวต่อตัว 6,500 บาท
- เรียนเป็นกลุ่ม 2 คน (หากลุ่มมาเอง) 3,800 บาทต่อคน
- เรียนเป็นกลุ่ม 3 คน (หากลุ่มมาเอง) 3,000 บาทต่อคน
เรียนเป็นรายเดือนสำหรับเด็กต่ำกว่า ป.4 ⭐12 ชั่วโมง
เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
- ตัวต่อตัว 3,000 บาท
- กลุ่ม 2 คน (หากลุ่มมาเอง) 2,000 บาทต่อคน
- กลุ่ม 3 คน (หากลุ่มมาเอง) 1,600 บาทต่อคน
สอนที่บ้านผู้เรียน บวกค่าน้ำมันเพิ่ม 500-1000 บาทต่อคอร์ส(ราคามอเตอร์ไซด์)ระยะทางไม่เกิน 10 กม.จาก อ.เมืองเชียงใหม่
รับสอนพิเศษจีน เชียงใหม่ ทั้งตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน-ระดับต้น ครูใส่ใจในการสอนนักเรียน สอนให้พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเป็นในคอร์สเดียว คุ้มค่าในการเรียนค่ะ ท่านใดกำลังมองหาว่าจะเรียนภาษาจีน เชียงใหม่ที่ไหนดี ติดต่อครูจุ๋มได้ค่ะ รับสมัครนักเรียน(ป.1 ขึ้นไป)และบุคคลวัยทำงาน สอนได้มาตรฐานเร่งรัดเข้มข้นแบบระดับมหาวิทยาลัย รับสมัครผู้ที่มีเวลาเรียนจริงๆ มีนักเรียนที่ครูสอนแล้วสามารถไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วประมาณ 30 ท่าน เรียนทางด้านการแพทย์หรือทางด้านภาษาจีน อีกทั้งนักเรียนที่เรียนและทำงานในเชียงใหม่และต่างจังหวัดอีกจำนวนมาก นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนในอ.เมือง เชียงใหม่ครูจุ๋มสอนมาเกือบทุกโรงเรียนแล้วค่ะ สอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน-ระดับต้น HSK4 (สามารถพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ศัพท์การทำงาน ธุรกิจซื้อขายอย่างง่ายที่ใช้กันโดยทั่วไป)
เรียนกับครูจุ๋มเรียนเป็นไว เรียนภาษาจีน 3 ครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งนักเรียนโตส่วนใหญ่ก็สามารถอ่าน เขียนระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน) ได้แล้วค่ะ เพราะครูจะมีเทคนิคที่ทำให้นักเรียนท่องจำได้ มีนักเรียนหลายท่านเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาแล้วแต่ยังไม่สามารถอ่านระบบการออกเสียงพินอินได้เพราะเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ครูไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนท่องจำพินอินได้ ถ้าท่านอยากจะจำคำศัพท์ พูดเป็นประโยคได้ ก่อนอื่นต้องอ่านระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน)ได้ก่อนค่ะ
หลักสูตรภาษาจีน ที่ครูจุ๋มสอนสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นหลักสูตรเข้มข้นเร่งรัดระดับต้น หนังสือมีถึง 26 บท นักเรียนสามารถเรียนได้ 15-26 บทในคอร์ส 30 ชั่วโมง (2-2 เดือนครึ่ง) เนื้อหาเป็น 2 เท่า ของหนังสือในสถานที่สอนภาษาจีนที่อื่น เนื้อหาที่มากจึงทำให้นักเรียนได้รู้จักไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การเรียบเรียงคำพูดสนทนา ครูจะสอนให้นักเรียนสร้างประโยคคำพูดเป็น เรียนจบแล้วนักเรียนสามารถสนทนาได้ในเรื่อง ใคร อะไร ไหน ที่ไหน เมื่อไร เท่าไหร่ อย่างไร ทำไม เพราะว่า ฯลฯ เมื่อสร้างประโยคเป็นแล้ว แค่เพียงนำคำศัพท์ที่ค้นหาได้ในพจนานุกรมหรือ Google มาเรียงคำเป็นประโยคก็สามารถติดต่อ สื่อสารกับชาวจีนได้ตรงกับความต้องการใช้งานของท่านค่ะ
ครูจะให้นักเรียนท่องคำศัพท์ ทำการบ้านฝึกฝนการอ่าน เขียนและแปลควบคู่กันไป จึงจะทำให้เข้าใจไวยากรณ์และสนทนาภาษาจีนได้ เหตุผลที่ครูจำกัดจำนวนนักเรียนให้มีน้อยเพราะอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกสนทนากับครู ถ้าไม่ได้ฝึกสนทนาก็เปรียบเสมือนเรียนแต่ทฤษฎีไม่ได้ฝึกปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง เปรียบดังเช่นการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ส่วนมากไม่มีโอกาสฝึกสนทนาในชั้นเรียน เมื่อเรียนจบออกมาแล้วจึงมีนักเรียนจำนวนมากยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ขาดความกล้าและมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ ฉะนั้นนักเรียนที่เรียนกับครูจุ๋มจะมีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียน กล้าที่จะพูดภาษาจีนแน่นอนค่ะ และเรียนจบออกมานั้นสามารถเรียกได้ว่า ได้ภาษาจีนจริงๆค่ะ
ถึงแม้ครูจุ๋มจะไม่ใช่ครูเจ้าของภาษาแต่เพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเอง จึงสามารถถ่ายทอดภาษาจีนระดับพื้นฐานให้กับนักเรียนให้เข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ครูเจ้าของภาษาบางคนไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ เมื่อเรียนในระดับพื้นฐาน-ต้น ได้เข้าใจแล้วจึงจะสามารถเรียนภาษาจีนระดับกลาง-สูง กับเจ้าของภาษาได้เข้าใจค่ะ
สามารถทดลองเรียนได้โดยเรียนรู้จากคลิปพินอินนี้ก่อนค่ะ
วีดีโอนี้ครูจุ๋มสนทนาภาษาจีนกับนักเรียนคนหนึ่งของครูค่ะ นักเรียนของครูจุ๋มจะได้ฝึกฟังฝึกพูดโต้ตอบภาษาจีนกับครูจุ๋มตลอดช่วงเวลาที่เรียนค่ะ
ครูจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศนียบัตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยในปักกิ่งและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ผ่าน
Review ตัวอย่างของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน สามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่าน (228 คะแนน) ภายใน 40 ชั่วโมง ประมาณ 2 เดือน โดยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ซึ่งโดยปกติผู้ที่จะสามารถสอบ HSK 3 ได้ผ่าน ต้องเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 120-180 ชั่วโมง
นาย ธนาพิชญ์ ธรรมธิ นักศึกษา สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทสัมภาษณ์
ครู : ทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนคะ
ธนาพิชญ์ : ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ ติดต่อกับชาวจีน เพราะตอนนี้ตลาดจีนกำลังเปิด มีแนวโน้มน่าลงทุนครับ
ครู : การเรียนภาษาจีนกับครูเป็นอย่างไรบ้างคะ
ธนาพิชญ์ : การเรียนเข้มข้น ครูกวดขันเอาใจใส่ดีเป็นพิเศษ ทำให้มีความขยันและ active ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในการสอบ HSK ครับ
นี่คือนักเรียนที่สอบ HSK ระดับ 4 ได้คะแนน 235 คะแนน ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือนครึ่งจากไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนค่ะ เธอชื่อพรชนก ไหลสกุล เรียนจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ช.ค่ะ เดี๋ยวนี้โดยมากสายการบิน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติหนึ่งคือสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ 600 คะแนนและภาษาจีน HSK 4 สามารถไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสได้แล้วค่ะ
คุณสมบัติผู้สมัคร กฎระเบียบ
รับสมัครผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นค่ะ และไม่ค่อยขาดเรียน ไม่ค่อยมาสาย รับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีเวลาทำการบ้าน อ่านเขียนท่องคำศัพท์ เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิผล
หากขาดเรียน ให้แจ้งลาเรียนอย่างน้อยหนึ่งวัน หากนักเรียนขาดเรียนไปเฉยๆโดยไม่แจ้งเกินกว่า 2 ครั้ง จะถือว่านักเรียนสละสิทธ์การเรียนในคอร์สนั้น
ชำระค่าเรียนทั้งคอร์สก่อนเริ่มเรียนค่ะ ชำระเงินแล้วหากต่อไปท่านไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ตามธรรมเนียมสากลค่ะ
ท่านใดสนใจเรียน กรุณาติดต่อสมัครและชำระเงินจองคอร์สที่บ้านครูหรือโอนเงินได้ค่ะ จองก่อนเรียนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชำระเงินค่าจองภายใน 2 วันหลังตกลงเวลาเรียนกันแล้ว หากจัดเวลาเรียนแล้วภายหลังจะมาขอเปลี่ยนเวลาไม่ได้ค่ะ และหากไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธ์ในการเรียน ตารางเรียนในเว็บไซด์นี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ถ้าเวลาเรียนใดมีผู้จองเรียนแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียนนั้นค่ะ
สารบัญบทความสอนภาษาจีนออนไลน์
บทเรียนที่ 1 พินอิน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/1-pinyin.html
บทเรียนที่ 2 วิธีเขียนตัวอักษรจีน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/2.html
บทเรียนที่ 3 นับเลข 1-10 http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/3-1-10.htm
l
บทเรียนที่ 4 สวัสดี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/4.html
บทเรียนที่ 5 ทักทาย http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/5.html
บทเรียนที่ 6 นี่คืออะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
บทเรียนที่ 7 อยู่ที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html
บทเรียนที่ 8 ไปทำอะไรที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/8.html
บทเรียนที่ 9 กำลังทำอะไรอยู่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/9.html
บทเรียนที่ 10 เขาเป็นใคร ทำงานอะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/10/10.html
บทเรียนที่ 11 คุณชื่ออะไร http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
บทเรียนที่ 12 ครอบครัว http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/12.html
บทเรียนที่ 13 แนะนำตัว http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/13.html
บทเรียนที่ 14 วันเดือนปี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/14.html
เวลา http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/11/blog-post_29.html
เป็น ได้ สามารถ รู้ 会 http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
สี http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_10.html
เมื่อไหร่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_13.html
พักที่ไหน http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_18.html
เท่าไหร่ http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_23.html
ทำไม-เพราะว่า http://เรียนจีนเชียงใหม่.blogspot.com/2014/12/blog-post_28.html