เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ 2500-6500 บ./15-30 ชม.

เรียนภาษาจีน เชียงใหม่ กับครูจุ๋ม ราคาถูก  


อัตราค่าเรียน 15 ชั่วโมง ตัวต่อตัว 4000 บาท, กลุ่ม 2 ท่าน(หามาเอง) ท่านละ 2500 บาท สอนระบบการออกเสียงภาษาจีน ตัวอักษรจีน สอนสนทนาโต้ตอบภาษาจีนและสอนไวยากรณ์การเรียงประโยคแบบง่าย
อัตราค่าเรียน 30 ชั่วโมง ตัวต่อตัว 6500 บาท , กลุ่ม 2 ท่าน ท่านละ 3800 บาท สอนระบบการออกเสียงภาษาจีน ตัวอักษรจีน สอนสนทนาโต้ตอบภาษาจีน สอนไวยากรณ์ง่ายๆและไวยากรณ์ภาพรวมทั้งหมดของภาษาจีนนอกจากนี้รับสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM/Voov meeting +Line  นอกจากนี้รับสอนนอกสถานที่(+500-1000 บ.)

รับสอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน-ระดับต้น HSK4

ตารางเรียนภาษาจีน

วันจันทร์และพฤหัส 8.30-10.00 น.

วันจันทร์และพฤหัส 15.25-16.55 น.

วันจันทร์และพฤหัส 17.25-18.55 น.

วันอังคารและศุกร์ 8.30-10.00 น.

วันอังคารและศุกร์ 15.30-17.00 น.

วันอังคารและศุกร์ 17.25-18.55 น.

วันอังคารและศุกร์ 19.00-20.30 น.

วันเสาร์และอาทิตย์  8.25-09:55 น.

วันเสาร์อาทิตย์ 13.50-15.20 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ 15.25-16.55 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ 17.00-18.30 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ 19.00-20.30 น.

วันพุธ 8.30-10.00 น.

วันพุธ 13.45-15.15 น.

วันพุธ 15.20-17.20 น.

วันพุธ 17.25-18.55 น.

หรือสามารถโทรติดต่อสอบถามเวลาเรียนอื่นได้

หมายเหตุ*** นับเวลาเรียนตั้งแต่วันเริ่มเรียนจนครบ 8-10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 1.5-2 ชั่วโมง ขาดเรียนเฉพาะแบบเรียนตัวต่อตัว สามารถเรียนชดเชยได้คอร์สละ 2 ครั้ง  1 คอร์สครูอาจลาหยุด 1-2 ครั้งไม่รวมในเวลาเรียน  


รับสอนพิเศษจีน เชียงใหม่ ทั้งตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน-ระดับต้น ครูใส่ใจในการสอนนักเรียน สอนให้พูด อ่าน เขียนภาษาจีนเป็นในคอร์สเดียว คุ้มค่าในการเรียนค่ะ ท่านใดกำลังมองหาว่าจะเรียนภาษาจีน เชียงใหม่ที่ไหนดี ติดต่อครูจุ๋มได้ค่ะ รับสมัครนักเรียน(ป.1 ขึ้นไป)และบุคคลวัยทำงาน สอนได้มาตรฐานเร่งรัดเข้มข้นแบบระดับมหาวิทยาลัย รับสมัครผู้ที่มีเวลาเรียนจริงๆ มีนักเรียนที่ครูสอนแล้วสามารถไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วประมาณ 30 ท่าน เรียนทางด้านการแพทย์หรือทางด้านภาษาจีน อีกทั้งนักเรียนที่เรียนและทำงานในเชียงใหม่และต่างจังหวัดอีกจำนวนมาก นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนในอ.เมือง เชียงใหม่ครูจุ๋มสอนมาเกือบทุกโรงเรียนแล้วค่ะ สอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน-ระดับต้น HSK4  (สามารถพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ศัพท์การทำงาน ธุรกิจซื้อขายอย่างง่ายที่ใช้กันโดยทั่วไป)   

นอกจากนี้ครูก็สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ค่ะ

เรียนกับครูจุ๋มเรียนเป็นไว เรียนภาษาจีน ครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งนักเรียนโตส่วนใหญ่ก็สามารถอ่าน เขียนระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน) ได้แล้วค่ะ เพราะครูจะมีเทคนิคที่ทำให้นักเรียนท่องจำได้ มีนักเรียนหลายท่านเรียนจากที่อื่นมาแล้ว 1-2 คอร์สหรือเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาแต่ยังไม่สามารถอ่านระบบการออกเสียงพินอินได้ ทำให้เรียนภาษาจีนไม่รู้เรื่องและยากที่จะเรียนต่อไปได้ ผลลัพธ์คือไม่สามารถพูดภาษาจีนได้  ถ้าท่านอยากจะจำคำศัพท์ พูดเป็นประโยคได้ ก่อนอื่นต้องอ่านระบบการออกเสียงในภาษาจีน (พินอิน)ได้ก่อนค่ะ ถ้าหากท่านต้องการเรียนแบบราคาไม่แพงเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่สถาบันอื่นเปิดสอน ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นหาเทคนิคด้วยตนเองในการท่องจำพินอินจนจำได้ และจะต้องสามารถทำความเข้าใจกับไวยากรณ์ที่ค่อนข้างยากได้ และต้องมีความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศมาก่อนเช่นภาษาอังกฤษถึงจะเข้าใจไวยากรณ์ภาษาจีนได้ดีไปด้วย แต่โดยส่วนมากที่ครูประสบมาคือนักเรียนส่วนมากที่เรียนภาษาจีนจากที่อื่นก่อนมาเรียนกับครูนั้นไม่ได้กระตือรือร้นเพียงพอหรือไม่สามารถหาเทคนิคที่จะท่องจำพินอินได้ และไม่เข้าใจในไวยากรณ์ภาษาจีน จึงล้มเหลวในการเรียนภาษาจีน เท่ากับสิ้นเปลืองเงินโดยไม่ได้อะไร

หลักสูตรภาษาจีน ที่ครูจุ๋มสอนสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นหลักสูตรเข้มข้นเร่งรัดระดับต้น หนังสือมีถึง 26 บท นักเรียนสามารถเรียนได้ 15-26 บทใน 10 สัปดาห์ (2 เดือนครึ่งเนื้อหาเป็น เท่า ของหนังสือในสถานที่สอนภาษาจีนที่อื่น เนื้อหาที่มากจึงทำให้นักเรียนได้รู้จักไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การเรียบเรียงคำพูดสนทนา   ครูจะสอนให้นักเรียนสร้างประโยคคำพูดเป็น เรียนจบแล้วนักเรียนสามารถสนทนาได้ในเรื่อง ใคร อะไร ไหน ที่ไหน เมื่อไร เท่าไหร่ อย่างไร ทำไม เพราะว่า  ฯลฯ เมื่อสร้างประโยคเป็นแล้ว แค่เพียงนำคำศัพท์ที่ค้นหาได้ในพจนานุกรมหรือ Google มาเรียงคำเป็นประโยคก็สามารถติดต่อ สื่อสารกับชาวจีนได้ตรงกับสายอาชีพของท่านค่ะ 

การที่จะสนทนาได้ ครูจะให้ท่องคำศัพท์ ทำการบ้านฝึกฝนการอ่าน เขียนและแปลควบคู่กันไป จึงจะทำให้สนทนาได้คล่องแคล่ว มีประสิทธิผลและจำไวยากรณ์ได้ไปในคราวเดียวกัน เหตุผลที่ครูจำกัดจำนวนนักเรียนให้มีน้อยเพราะอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกสนทนากับครู ถ้าไม่ได้ฝึกสนทนาก็เปรียบเสมือนเรียนแต่ทฤษฎีไม่ได้ฝึกปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง เปรียบดังเช่นการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ส่วนมากไม่มีโอกาสฝึกสนทนาในชั้นเรียน เมื่อเรียนจบออกมาแล้วจึงมีนักเรียนจำนวนมากยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ขาดความกล้าและมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ ฉนั้นนักเรียนที่เรียนกับครูจุ๋มจะมีทักษะในการพูด กล้าที่จะพูดภาษาจีนแน่นอนค่ะ และเรียนจบออกมานั้นสามารถเรียกได้ว่า ได้ภาษาจีนจริงๆค่ะ


ถึง แม้ครูจุ๋มจะไม่ใช่ครูเจ้าของภาษาแต่เพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเอง จึงสามารถถ่ายทอดภาษาจีนระดับพื้นฐานให้กับนักเรียนให้เข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ครูเจ้าของภาษาบางคนไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ เมื่อเรียนในระดับพื้นฐาน-ต้น เข้าใจแล้วจึงจะสามารถเรียนภาษาจีนระดับกลาง-สูง กับเจ้าของภาษาได้เข้าใจค่ะ


วีดีโอนี้ครูจุ๋มสนทนาภาษาจีนกับนักเรียนคนหนึ่งของครูค่ะ นักเรียนของครูจุ๋มจะได้ฝึกฟังฝึกพูดโต้ตอบภาษาจีนกับครูจุ๋มตลอดช่วงเวลาที่เรียนค่ะ และทักษะอื่นๆครูก็สอนครบค่ะ การเขียน การอ่าน การแปล


สถานที่เรียน  ย่านศรีปิงเมือง อยู่ระหว่างร้านสี่แยกหมาล่ากับศูนย์อาหารเวียงพิงค์
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในอีกเว็บไซด์หนึ่งของครูได้ค่ะ https://www.learnchinesecheap.com

         

ครูจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศนียบัตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยในปักกิ่งและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ผ่าน                     

Review ตัวอย่างของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน สามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่าน (228 คะแนน) ภายใน 40 ชั่วโมง ประมาณ 2 เดือน โดยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ซึ่งโดยปกติผู้ที่จะสามารถสอบ HSK 3 ได้ผ่าน ต้องเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 120-180 ชั่วโมง                     

                           

                             นาย ธนาพิชญ์ ธรรมธิ นักศึกษา สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทสัมภาษณ์

ครู : ทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนคะ
ธนาพิชญ์ : ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ ติดต่อกับชาวจีน เพราะตอนนี้ตลาดจีนกำลังเปิด มีแนวโน้มน่าลงทุนครับ
ครู : การเรียนภาษาจีนกับครูเป็นอย่างไรบ้างคะ
ธนาพิชญ์ : การเรียนเข้มข้น  ครูกวดขันเอาใจใส่ดีเป็นพิเศษ ทำให้มีความขยันและ active  ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในการสอบ HSK ครับ 

นีีคือนักเรียนที่สอบ HSK ระดับ 4 ได้คะแนน 235 คะแนน ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือนครึ่งจากไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนค่ะ เธอชื่อพรชนก ไหลสกุล เรียนจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ช.ค่ะ เดี๋ยวนี้โดยมากสายการบิน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติหนึ่งคือสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ 600 คะแนนและภาษาจีน HSK 4 สามารถไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสได้แล้วค่ะ


                                                                                                  
                                                          ภาพประกอบนักเรียนท่านอื่นๆ

     สามารถคลิกที่ Facebook เยี่ยมชมได้ค่ะ

                            https://www.facebook.com/learn.chinese.chiangmaiวีดีโอสอนภาษาจีนของครูจุ๋มค่ะ ครูจะให้นักเรียนพยายามออกเสียงให้ได้สำเนียงอย่างครูค่ะ
 

สระในภาษาจีนค่ะ 

วีดีโอต่อไปค่ะ เป็นวีดีโอของการอ่านออกเสียงพินอินหน้า 83 ซึ่ง ซึ่งปกตินักเรียนของครูจุ๋มเรียนกับครูจุ๋มประมาณ 3 ครั้งก็สามารถอ่านพินอินกันได้แล้วค่ะ พอเรียนครั้งที่ 4-5 ก็สามารถอ่านพินอินหน้า 83 ได้ อยากรู้ว่าหน้า 83 อ่านอะไรกันบ้าง ลองเข้าไปดูวีดีโอกันดูค่ะ


                                  เรียนกับครูจุ๋มดีอย่างไร

       ครูจุ๋มจะวางพื้นฐานภาษาจีนให้นักเรียนสามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับต้นค่ะ

      มีเด็กนักเรียนป.1 ที่เคยมา เรียนกับครูจุ๋ม ร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะไม่อยากเรียนภาษาจีนที่รู้สึกว่ายาก ที่โรงเรียนนั้นครูที่สอนภาษาจีนไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักอักษรภาพ และตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบย่อย แล้วบอกให้เด็กคัดตัวอักษรเต็มของคำ เด็กจึงรู้สึกว่ายากและไม่รู้จะเขียนอย่างไร ครูจุ๋มจึงค่อยๆสอนให้รู้จักอักษรภาพ ลักษณะของขีดเพื่อทำให้เป็นตัวอักษร ตลอดจนวิธีเขียนเรียงลำดับขีดอย่างไร และตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบย่อยที่นำมาเขียนรวมกันเป็นคำแล้วจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้นมาเด็กก็ไม่ร้องไห้ตอนไปโรงเรียนในวันที่มีเรียนภาษาจีนอีกเลย

     นักเรียนม.ปลายมาเรียนกับครูจุ๋ม เรียนภาษาจีนกับครูคนหนึ่งที่โรงเรียนมาบ้างแล้ว แต่แม้ตัวอักษรพินอินหรือตัวอักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้กันซึ่งนำมาใช้เทียบเคียงในเรื่องการออกเสียง ก็เขียนไม่ถูก ลำดับขีดในการเขียนตัวอักษรก็ไม่ถูกต้อง ครูจุ๋มก็ได้ปรับพื้นฐานให้นักเรียนคนนี้ให้เขียนตัวพินอินและเขียนเรียงลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง และอธิบายความหมายของคำเพื่อทำให้เขาเข้าใจความหมายที่แท้จริง และวิธีที่ทำให้จดจำคำได้ง่าย ตลอดจนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

    บุคคลวัยทำงานที่ครูจุ๋มรู้จักก็เคยเรียนกับครูคนหนึ่งตัวต่อตัว แต่ก็ยังออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ผิดความหมายไป ครูคนนั้นไม่ได้สอนพินอินแต่แค่ออกเสียงให้เขาฟัง แต่การไม่ได้เรียนพินอิน ทำให้เขาฟังเสียงเพี้ยนไป นอกจากพูดไม่ถูกต้องแล้ว ก็เขียนไม่ได้ เพราะครูไม่ได้สอน เลยไม่ได้ความรู้ภาษาจีนทั้งการพูดและเขียน

   ครูจุ๋มเริ่มแรกจะสอนพินอินในการเทียบเสียงในการออกเสียง การเขียนจะให้ดูอักษรภาพก่อน แล้วจึงสอนวิธีขีดและสอนให้เขียนตัวอักษรเรียงลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง  สอนให้รู้จักส่วนประกอบย่อยของคำซึ่งมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นซึ่งจะทำให้นักเรียนจดจำนำไปเขียนตัวอักษรจีนเป็นคำได้อย่างถูกต้อง
หลังจากจบบทเรียนแต่ละบทครู จุ๋มจะให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบกับครูจุ๋มหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และฟังเสียงภาษาจีนจากไฟล์เสียง ซึ่งออกเสียงโดยชาวจีนเจ้าของภาษา   นักเรียนที่เรียนกับครูจุ๋มจะมีพื้นฐานที่ดีในการพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนค่ะ 


สารบัญบทความสอนภาษาจีนออนไลน์
บทเรียนที่ 1 พินอินบทเรียนที่ 2 วิธีเขียนตัวอักษรจีนบทเรียนที่ 3 นับเลข 1-10


บทเรียนที่ 4 สวัสดี


บทเรียนที่ 5 ทักทาย


บทเรียนที่ 6 นี่คืออะไร


บทเรียนที่ 7 อยู่ที่ไหน


บทเรียนที่ 8 ไปทำอะไรที่ไหน


บทเรียนที่ 9 กำลังทำอะไรอยู่


บทเรียนที่ 10 เขาเป็นใคร ทำงานอะไรบทเรียนที่ 11 คุณชื่ออะไร