บทเรียนที่ 4 สวัสดี

                                                 เพลง สวัสดี

你好  你好   你好吗?
หนีห่าว หนีห่าว หนีห่าวมะ
สวัสดี สวัสดี คุณสบายดีไหม

我好          我好      我很好!
หวอห่าว     หวอห่าว   หว่อเหินห่าว
ฉันสบายดี ฉันสบายดี ฉันสบายดีมาก

                                                คำศัพท์

你 nǐ หนี่        คุณ

我 wǒ หว่อ     ฉัน

好 hǎo ห่าว    ดี,สบายดี

你好  ní hǎo   หนีห่าว สวัสดี(คุณ) **คำเสียงวรรณยุกต์เสียงสามกับเสียงสามอยู่ด้วยกัน ต้องเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคำแรกเป็นเสียงที่ 2

吗 ma ใช้ลงท้ายประโยคคำถาม แปลว่า ....ไหม

很 hěn เหิ่น มาก 
เป็นคำกริยาวิเศษณ์วางอยู่หน้าคุณศัพท์ เพื่อขยายคำคุณศัพท์

ลองฝึกร้องเพลงตามวีดีโอนี้นะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น