เป็น ได้ สามารถ รู้ 会

 คำศัพท์

 会 huì  = เป็น ได้ สามารถ รู้
 汉语 hànyǔ = ภาษาจีน
英文 yīngyǔ = ภาษาอังกฤษ
说 shuō = พูด


วิธีใช้


  会 ตามด้วยบทกรรม  เช่น
我会英文 。 ฉันรู้ภาษาอังกฤษ  

ตามด้วยคำกริยาอีกคำ เช่น
你会说汉语吗?คุณพูดภาษาจีนเป็นไหม


ประโยคปฏิเสธ ใช้ 不会 เช่น
他不会说汉语。 เขาไม่สามารถพูดภาษาจีน

https://www.learnchinesecheap.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น