เวลา

 คำศัพท์

点 โมง นาฬิกา
分 分钟นาที
小时 ชั่วโมง
 现在 ตอนนี้
起床 ตื่นนอน
 刻 15 นาที


บทสนทนา

现在几点了? ตอนนี้กี่โมงแล้ว
现在10 点了。 ตอนนี้ 10 โมงแล้ว

你几点起床? คุณตื่นนอนกี่โมง
7 点 一刻。   7.15。

https://www.learnchinesecheap.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น