บทเรียนที่ 14 วันเดือนปี

คำศัพท์


天   tiān   วัน ฟ้า
号  hào วันที่
月  yuè  เดือน
年  nián  ปี
星期  xīngqī สัปดาห์
星期一 วันจันทร์
星期二 วันอังคาร
星期三 วันพุธ
星期四 วันพฤหัส
星期五 วันศุกร์
星期六 วันเสาร์
星期天/星期日 xīngqītiān/ xīngqīrì วันอาทิตย์
一月 มกราคม
二月 กุมภาพันธ์

三月 มีนาคม
四月 เมษายน
五月 พฤษภาคม
六月 มิถุนายน
七月 กรกฎาคม
八月 สิงหาคม
九月 กันยายน
十月 ตุลาคม
十一月 พฤศจิกายน
十二月 ธันวาคม
今天 jīntiān วันนี้
明天 míngtiān พรุ่งนี้
昨天 zuótiān เมื่อวาน
前天 qiántian เมื่อวานซืน
后天 hòutiān มะรืน
今年 jīnnián ปีนี้
去年 qùnián ปีที่แล้ว
明年 míngnián ปีหน้า

                                               บทสนทนา

今天是几号? วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
今天是 二十四号。 วันนี้คือวันที่ 24

明天是星期几?พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
明天是 星期二。พรุ่งนี้เป็นวันอังคาร

这个月 是几月? เดือนนี้คือเดือนอะไร
这个月 是 十一月。เดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายน

今天是几月几号星期几? วันนี้คือวันอะไร วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
今天是 十一月二十四号 星期一。วันนี้คือวันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน


今年 是哪一年?ปีนี้คือปีอะไร
今年是 儿零一四年。 ปีนี้คือปี 2014

一个月有几个星期? 1 เดือนมีกี่สัปดาห์
有 四 个星期。 1 เดือนมี 4 สัปดาห์

一个月有几天? หนึ่งเดือนมีกี่วัน
一个月有三十和三十一天。หนึ่งเดือนมี 30 และ 31 วัน

一年有几个月? หนึ่งปีมีกี่เดือน
一年有十二个月。หนึ่งปีมี 12 เดือน

https://www.learnchinesecheap.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น