บทเรียนที่ 13 แนะนำตัว

 คำศัพท์

 介绍   jièshào   =  แนะนำ
一下  yíxià     =   สักหน่อย
 自己   zìjǐ =   ตัวเอง
 中国   zhōngguó  =  ประเทศจีน
人   rén =  คน
中国人   zhōngguórén =  คนจีน
今年   jīnnián =  ปีนี้
 岁  suì    =  อายุ
 刚   gāng   =  เพิ่ง
大学  dàxué   =  มหาวิทยาลัย
毕业  bìyè   =  จบการศึกษา
喜欢  xǐhuan  =  ชอบ
电影  diànyǐng   =  ภาพยนตร์
唱歌  chànggē   =  ร้องเพลง
跳舞  tiàowǔ  =   เต้น

 
บทสนทนา

A : 请介绍一下你自己。 กรุณาแนะนำตัวเองหน่อยครับ
B : 我叫 黎明, 我是中国人 ,我今年22 岁,刚大学毕业。我喜欢看电影, 唱歌,和跳舞。
ฉันชื่อหลีหมิง เป็นคนจีน อายุ 22 ปี เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย ฉันชอบดูภาพยนตร์ ร้องเพลง และเต้น

https://www.learnchinesecheap.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น