บทเรียนที่ 12 ครอบครัว

 คำศัพท์

 家 jiā = บ้าน ครอบครัว
有 yǒu = มี
 几 jǐ = กี่ (ใช้กับจำนวนน้อยกว่า 10)
 口 kǒu = ปาก ใช้เป็นลักษณะนามแปลว่าคนในครอบครัว
 人  rén  = คน
 哥哥 gēge = พี่ชาย
 姐姐 jǐejie = พี่สาว
 弟弟 dìdi = น้องชาย
 妹妹 mèimei = น้องสาว
 爷爷 yéye =ปู่
 奶奶 nǎinai = ย่า
 和 hé = กับ (คำสันธานใช้เชื่อมคำนาม สรรพนาม กริยา และคุณศัพท์)


บทสนทนา

A : 你家有几口人?ครอบครัวคุณมีกี่คน
B  : 我家有3 口人, 有爸爸,妈妈和我。 มีสามคน มีพ่อ แม่ และฉันA  : 你家有什么人?ครอบครัวคุณมีใครบ้าง
B  : 我家有爸爸,妈妈,哥哥,姐姐,弟弟,妹妹,爷爷,奶奶 和我。มีพ่อ แม่ พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว ปู่ ย่า และฉัน

https://www.learnchinesecheap.com

1 ความคิดเห็น: