บทเรียนที่ 11 คุณชื่ออะไร

 คำศัพท์


 叫 jiào =  เรียก เรียกว่า
名字 míngzi  = ชื่อ
 高兴 gāoxìng =  ดีใจ ยินดี
 姓 xìng = แซ่

请 qǐng  =  เชิญ โปรด กรุณา
问 wèn  =  ถาม
您 nín =  คุณ (ใช้เรียกคนที่อาวุโสกว่า คนแปลกหน้า หรือคนที่ไม่สนิท)
请问 qǐng wèn = ขอถามหน่อย
 贵 gùi  =  มีค่า แพง


บทสนทนา


A : 你叫什么名字   คุณชื่ออะไรครับ
B : 我叫 陈小平。        ฉันชื่อเฉิน เสี่ยวผิง
A : 很高兴认识你! ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณครับ
B : 你姓什么? คุณแซ่อะไรครับ
A : 我姓张, 叫志伟。  ฉันแซ่จาง ชื่อจื้อเหว่ย
B : 认识你, 我也很高兴! ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ


A  : 老师,请问,您贵姓?คุณครู ขอถามหน่อยค่ะ คุณครูแซ่อะไรคะ
B  : 我姓王, 我叫香林 ครูแซ่หวัง ชื่อว่า เซียงหลิน ค่ะ

                                        การใช้คำ

ชื่อของคนจีนจะอยู่หลังนามสกุล ระหว่างนามสกุลกับชื่อต้องทิ้งช่องว่างให้ห่างกันเล็กน้อย
การเรียกชื่อเฉยๆใช้เฉพาะกับคนที่สนิทกัน เช่น 小平
ส่วนการนำนามสกุลตามด้วยอาชีพหรือตำแหน่งเป็นวิธีที่ใช้บ่อยในการเรียกคนอื่นเพื่อเป็นการให้เกียรติ เช่น 王老师

https://www.learnchinesecheap.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น