บทเรียนที่ 10 เขาเป็นใคร ทำงานอะไร

 คำศัพท์


谁 shéi =  ใคร

爸爸 bàba =  พ่อ
 工作 gōngzuò =  งาน
 医生  yīshēng = หมอ
 认识 rènshi =  รู้จัก


บทสนทนา

A : 他是谁?             เขาเป็นใคร
B  : 他是我爸爸。        เขาคือพ่อของฉัน
A  : 他做什么工作?     เขาทำงานอะไร
B   : 他是医生?           เขาเป็นหมอ
A   : 你妈妈做什么工作?แม่ของคุณทำงานอะไร
B   :  她是老师         เขาเป็นครู
A   : 那个人是谁?   คนนั้นเป็นใคร
B   : 我不认识他。     ฉันไม่รู้จักเขา

https://www.learnchinesecheap.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น