บทเรียนที่ 9 กำลังทำอะไรอยู่

คำศัพท์

(正)在 (zhèng)zài = กำลัง
做 zuò = ทำ
写 xiě = เขียน
信 xìn = จดหมาย

听 tīng = ฟัง
音乐 yīnyuè =  ดนตรี
弟弟 dìdi = น้องชาย
唱歌 chàng gē = ร้องเพลง
妈妈 māma = แม่
看 kàn = ดู
电视 diànshì = ทีวี
东西 dōngxi = สิ่งของ


บทสนทนา

A : 你在做什么? คุณกำลังทำอะไรอยู่
B  : 我在写信, 你呢?ฉันกำลังเขียนจดหมาย แล้วคุณล่ะ
A  : 我在听 音乐。ฉันกำลังฟังเพลงอยู่
B : 你弟弟在做什么?น้องชายคุณกำลังทำอะไรอยู่
A : 他在唱歌。เขากำลังร้องเพลง
B  : 你妈妈在做什么?แม่คุณทำอะไรอยู่
A  : 她在看电视。 เขากำลังดูทีวี


การใช้คำ

正在 zhèngzài = กำลัง วางไว้หน้าคำกริยา
จะใช้  在 คำเดียวก็ได้ ในภาษาพูดมักใช้ 在 คำเดียว
เช่น  她在买东西 หล่อนกำลังซื้อของอยู่

https://www.learnchinesecheap.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น