บทเรียนที่ 8 ไปทำอะไรที่ไหน

 คำศัพท์


去 qù = ไป
上课 shàng kè  = เข้าเรียน
 吃饭 chī fàn = กินข้าว
 来 lái=  มา
书店 shū diàn = ร้านหนังสือ
 买 mǎi = ซื้อ


บทสนทนา


A : 你去哪儿?คุณไปไหน
B : 我去学校上课。ฉันไปเข้าเรียนที่โรงเรียน
A  : 你呢 ?แล้วคุณล่ะ
B  : 我去食堂吃饭 。ฉันไปกินข้าวที่โรงอาหาร

ไวยากรณ์


ถ้าในประโยคมีการบอกไปทำอะไรที่ไหน ในประโยคภาษาจีนต้องนำสถานที่มาไว้หลังกริยา 去(ไป)   ก่อนแล้วตามด้วยคำกริยาอีกคำ เช่น  我去学校上课。
คำอื่นที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น มา หรือ กลับ (ทำอะไรที่ไหน) ก็วางเรียงประโยคเช่นเดียวกับคำว่าไป
เช่น 他来(มา)书店(ร้านหนังสือ)买(ซื้อ)书。

https://www.learnchinesecheap.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น