บทเรียนที่ 7 อยู่ที่ไหน

คำศัพท์


 的 de = ของ (แสดงความเป็นเจ้าของ)
在 zài = อยู่
 哪儿nǎr  = ที่ไหน
 这儿 zhèr  = ที่นี่
 那 儿 nàr =  ที่นั่น
 老师 lǎoshī = ครู
他 tā = เขา (ผู้ชาย)
她 tā = เขา (ผู้หญิง)

它 tā = มัน
 学校  xuéxiào = โรงเรียน
朋友  péngyou = เพื่อน
食堂  shítáng = โรงอาหาร
 桌子 zhuōzi =  โต๊ะ
椅子  yǐzi  = เก้าอี้
本 běn = เล่ม
支 zhī =  ด้าม

上 shàng = บน
下 xià = ล่าง


บทสนทนา


 你的笔在哪儿? ปากกาของคุณอยู่ที่ไหน
我的笔在这儿。ปากกาของฉันอยู่ที่นี่

你的书在哪儿? หนังสือของคุณอยู่ที่ไหน
我的书在那 儿。หนังสือของฉันอยู่ที่นั่น


你老师在哪儿? ครูของคุณอยู่ที่ไหน
他在学校。 เขาอยู่ที่โรงเรียน

你朋友在哪儿? เพื่อนของคุณอยู่ที่ไหน
她在 食堂。 เขาอยู่ที่โรงอาหาร

那本书在哪儿?หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ไหน
它在桌子上。มันอยู่บนโต๊ะ

那支笔在哪儿?ปากกาด้ามนั้นอยู่ที่ไหน
在椅子下。 อยู่ใต้เก้าอี้


การใช้คำ


的 de แสดงความเป็นเจ้าของ
- นำคำนามหรือสรรพนามมาขยายคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 你的书
- ถ้าสรรพนามขยายคำนามเกี่ยวกับเครือญาติ ละคำว่า 的 ได้ เช่น 我妈妈 (แม่)
- ถ้าสรรพนามขยายคำนามที่เกี่ยวกับคนจะใช้หรือไม่ใช้ 的 ก็ได้ เช่น 你朋友 หรือ 你的朋友
- ถ้าเป็นวลีสั้นๆจะไม่ใช้ 的 สองคำซ้ำ เช่น 你朋友妈妈 (ไม่ใช้  你朋友妈妈)


การใช้คำลักษณนาม

หากจะระบุว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน จะต้องใชัคำว่านี่หรือนี้ ตามด้วยคำลักษณนามแล้วตามด้วยคำนาม เช่น
书在哪儿。
笔很好。


การใช้
上 shàng = บน
下 xià = ล่าง

ในบทเรียนนี้จะใช้ 上 下 วางหลังคำนามเพื่อบอกตำแหน่ง

https://www.learnchinesecheap.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น