บทเรียนที่ 6 นี่คืออะไร

คำศัพท์

这 zhè เจ้อ = นี่
是 shì ซื่อ = คือ เป็น
什么shénme เสินเมอ = อะไร
笔 bǐ  ปี่ = ปากกา
那 nà น่า = นั่น
书 shū ซู = หนังสือ


บทสนทนา这是什么? นี่คืออะไร
这是笔。นี่คือปากกา
那是什么?นั่นคืออะไร
那也是笔。 นั่นก็คือปากกา
这是笔吗? นี่คือปากกาใช่ไหม
是。ใช่
那也是笔吗?นั่นก็คือปากกาเช่นกันใช่ไหม
不是,那不是笔 ,那是书。ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ปากกา นั่นคือหนังสือ


การใช้คำ

什么 แปลว่า อะไร วางหลังคำกริยาหรือคำนาม เช่น
这是什么?什么 อยู่หลังคำกริยา 是
什么书? หนังสืออะไร 什么อยู่หน้าคำนาม 书

https://www.learnchinesecheap.com

1 ความคิดเห็น: