เมื่อไหร่

 คำศัพท์


 时候 shíhou  =  เวลา
 毕业 bìyè  = จบการศึกษา
放假 fàngjià  = ปิดเทอม
 考试 kǎoshì  = สอบ
出发 chūfā = ออกเดินทาง
 回 huí = กลับ
国 guó = ประเทศ
早上 zǎoshang = ตอนเช้า


 การใช้คำ

คำว่าเมื่อไหร่จะใช้คำว่า 什么时候 shénme shíhou
ใช้เป็นคำถามอยู่หลังประธานและหน้ากริยาในประโยค เช่น

你什么时候 毕业? คุณจบการศึกษาเมื่อไหร่
你孩子什么时候放假 ?ลูกของคุณปิดเทอมเมื่อไหร่
他什么时候 考试 ?เขาสอบเมื่อไหร่
你什么时候出发? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
她什么时候回国? หล่อนกลับประเทศเมื่อไหร่

คำที่บ่งบอกถึงวันเวลาโดยปกติจะอยู่หลังประธานและหน้ากริยา ในประโยคบอกเล่าก็เช่นเดียวกัน
我明年毕业。 ฉันจะจบการศึกษาปีหน้า
他 四月放假。 เขาปิดเทอมเดือนเมษายน
我明天早上六点出发。 พรุ่งนี้ฉันออกเดินทางหกโมงเช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น