พักที่ไหน

 คำศัพท์

住 พัก
酒店 โรงแรม
 晚 ลักษะนาม คืน

บทสนทนา

你住在哪儿? คุณพักที่ไหน
我住在酒店。 ฉันพักที่โรงแรม
你住几晚?คุณพักกี่คืน
两晚。 สองคืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น