เท่าไหร่

 คำศัพท์

 多 duō  = มาก
 少 shǎo = น้อย
  多少 duōshǎo = เท่าไหร่
 钱 qián = เงิน
 学校 xuéxiào = โรงเรียน
 学生 xuéshēng = นักเรียน
 久 jiǔ = นาน
 长 cháng = นาน ยาว
 大 dà = ใหญ่
 高 gaō = สูง
การถามว่าเท่าไหร่ใช้  多少

 ใช้กับคำนามจำนวนสิบขึ้นไป
ตามด้วยคำนามก็ได้ เช่น
 多少钱?ราคาเท่าไหร่
多少人?กี่คน
หรืออาจตามด้วยจำนวนและคำนามเช่น
学校有多少个学生?

ถ้า ใช้คำว่า 多+ กับคำคุณศัพท์เป็นคำถาม จะแปลว่า ....เท่าไหร่ เช่น

多久? นานเท่าไหร่
多长?นานเท่าไหร่
多大?ใหญ่เท่าไหร่ (อายุเท่าไหร่)
多高? สูงเท่าไหร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น