ทำไม-เพราะว่า

 คำศัพท์


 为什么 wèishénme = ทำไม
 生气 shēngqì = โกรธ
打 dǎ = ตี
爱 ài = รัก
 因为 yīnwèi  = เพราะ เพราะว่า
 骂 mà = ด่า
 调皮 tiáopí = ซน
对 duì = กับ


 หลักการใช้


ทำไม = 为什么
ในประโยคจะอยู่หลังประธาน หน้ากริยา เช่น
你为什么生气?ทำไมคุณโกรธ
他妈妈为什么打他?ทำไมแม่ตีเขา
你为什么爱他?ทำไมคุณรักเขา

เวลาตอบ ใช้คำว่า เพราะ = 因为
 เช่น (ตอบจากคำถามด้านบน)
因为她骂我。เพราะหล่อนด่าฉัน
因为他很调皮。เพราะเขาซนมาก
因为他对我很好。เพราะเขาดีกับฉันมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น